Fenntartó

Felügyeleti szerv adatai, elérhetősége:

Fenntartó:
Orosháza Város Önkormányzata (oroshaza.hu)

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Telefon: +36 1 795-1100

Orosháza Város Önkormányzat
(5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6)
Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula területi Múzeum
(5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.)
múzeumigazgató munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama: az igazgatói munkakör, öt év határozott időre szól, azzal hogy a munkaviszony befejező időpontját követően – ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a lehetőséget a pályázó számára biztosítja –  kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.

Az igazgató által ellátandó feladatok: Orosháza Város Önkormányzatának Nagy Gyula Területi Múzeum (Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Jogállás, munkabér és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak

Pályázati feltételek:

– mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség,
–  KER szerinti B2 szintet elérő  idegennyelv-ismeret
– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni
– a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlat
– vezetői gyakorlat
-magyar állampolgárság
– büntetlen előélet
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai életrajza,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
– nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata
– az előírt szakmai és vezető tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
– 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről