Pereg az idő Peregen

Középkoros konferencián mutattuk be Budapesten  a középkori Pereg emlékeit.

Rózsa Zoltán előadását tartja a Budapesti Történeti Múzeumban, 2019 . február 22-én. Fotó: BTM.

Érett Középkor elnevezéssel régészeti konferenciát rendezett a Budapesti Történeti Múzeum 2019. február 21–22-én.

Itt Rózsa Zoltán ismertette a Száraz-ér menti központ – Végegyháza, Zsibrik-domb, Őskaszaper – 3.000 éves főbb csomópontjait, majd Szigeti Judit mutatta be múzeumunk korábbi ásatásai során itt napvilágra került Árpád-kori és középkori emlékeket.

A mai Végegyháza határában található az úgynevezett Zsibrik-domb, régészeti lelőhely. Itt, egy igen jelentős, 3.000 éves bronzkori földvár romjain a későbbiekben sem szakadt meg az élet. A földrajzi környezetnek köszönhetően a népvándorlás kor hagyatéka ugyanúgy megtalálható, mint a magyar középkor emlékei.

Az Árpád-korban igen fontos központ épült itt ki, melynek jelentőségét a sószállítás vízi útjának kiépülése adja. A Maroson szállított sót egy mesterséges csatornán szállították a mai Battonya térségéig, majd a Száraz-éren Peregig. Innen egy másik mesterséges csatorna épült, és a sószállító hajók képesek voltak az igen értékes árut egészen a Körösök vidékéig szállítani.

Pereg a 12–13. század fordulóján kinőtte magát, ám a tatárjárás során a tatár teljesen elpusztította az árkok közé menekült 70 falu népét. Erről Rogerius nagyváradi kanonok írt igen szemléletesen, könyvének 37. fejezetében. A lelőhely területe a Hunyadyak alatt kezdte ismét betölteni központi szerepét. Mezővárosi rangot kapott, és a marhahajtásból igen meg is gazdagodott. Mellékelt képünkön Zsikai Péter és Zsikainé Náfrádi Krisztina által itt gyűjtött későközépkori tárgyak egy része látható.

Zsikai Péter és Zsikainé Náfrádi Krisztina fémkeresősök találatai Peregen 2017. július 22-én. Fotó Zsikai Péter

Pereg, Őskaszaper területe a mai Kaszapertől délre, a Száraz-ér partján fekszik, itt a Kaszaperi Önkormányzat egy régészeti parkot üzemeltet, ahol a szép táj, és a benne élő ember megmentett hagyatéka csodálható meg.