Friesachi veretek: legyenek csak irigyek a sógorok!

A 12-13. századi Magyar Királyság területéről nagyobb mennyiségű osztrák eredetű érme ismert. Ezek között szép számmal képviseltetik magukat az ún. friesachi veretek.

Nyugati szomszédaink joggal lehetnek ránk féltékenyek, hiszen ezek az érmek legnagyobb részt hazánkban kerültek napvilágra. Nem is olyan irigylésre méltó azonban az osztrák veretek magyarországi magas jelenléte, hiszen emögött egy országos méretű pusztítás, a tatárjárás áll.

2018. augusztus 23-án 17 órai kezdettel vette kezdetét intézményünkben Tóth Szilárd előadása, a friesachi érmékről. A program szűk körben szerveződött, múzeumi szakembereken kívül hívtuk és vártuk fémkeresős barátainkat, hiszen munkájuk révén jutott be az osztrák pénzek zöme gyűjteményünkbe, illetve az orosházi éremgyűjtőket, akiket numizmatikai szempontból érdekelhet a téma.

Tóth Szilárd a friesachi típusú pénzverés kutatásának érdekességeiről is beszélt
Fotó: Kiss-Bíró Gyöngyvér

A jó minőségű friesachi érmek a 12. század második felétől áramoltak be a Magyar Királyság területére, és a század végére meghatározóvá váltak a hazai éremforgalomban. Ez is lehet az oka annak, hogy a tatárjárás kori éremkincsekben nagy számban találkozunk velük (és oka indirekt módon annak, hogy az osztrákoknál jóval kevesebb került elő belőlük). Nem volt ez másként a Kopáncs-pusztai kincs esetében sem, melyet civil segítőinkkel közösen találtunk, és terveink szerint velük közösen is dolgozunk fel.

Több kérdés is felmerült az előadás alatt, illetve azt követően
Fotó: Kiss-Bíró Gyöngyvér

A műhelymunka célja is ez volt. Tóth Szilárd, a friesachiak lelkes fiatal kutatója előadásában a verőtő egyezések felismerésén keresztül olyan mélyfúrásainak eredményeit ismertette, melyek a közös munka szempontjából is fontosak lehetnek. Civil-szakmai csapatunk pedig általa újabb kapcsolattal gyarapodott. A délután kezdődő előadást estébe nyúló szakmai beszélgetés követte.